Blokové čistění města

Blokové čištění města Kadaně proběhne ve dnech 4.4.2022 až 4.5.2022.  Ohlášení blokového čištění bude provedeno v předstihu nejméně 7 dnů před zahájením v Kadaňských novinách a Kabelové televizi.

Dopravní značky budou rozvezeny 7 dní předem, a to od 28.3.2022. Odstavné parkoviště nebude určeno, neboť se bude čistit vždy jen část sídliště. Majitelé vozidel stojících na komunikacích a jejich součástí jsou povinni zajistit odstranění svých vozidel nejpozději do 7. hodiny ranní ohlášeného dne čištění, pokud není určena na DZ jiná doba, jinak se vystavují nebezpečí, že jejich vozidla budou odtažena na jejich náklady a bude jim uložena pokuta za porušení dopravního předpisu.

Odtah vozidel bude proveden dle směrnice upravující postupy při odtahu vozidel MÚ Kadaň za účasti Městské policie. Při nedodržení pokynů budou vozidla odtažena do areálu TS města Kadaně, s.r.o., v Polní ulici č.p. 1900 a vydány majitelům po zaplacení poplatků za odtažení vozu, parkovné a pokuty za porušení dopravních předpisů.


Plán blokového čištění 2022 (PDF)