Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Narchael s.r.o., Alešova 1520, 431 11 Jirkov, IČ 06333087

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 137/12 a 137/13 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Novostavba RD Černý Potok " instalován nový zdroj tepla.

Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem. Pro doplňkové vytápění bude osazena akumulační krbová vložka o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost 80 %, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v denní místnosti č. 1.04. Odkouřeni bude provedeno do komína Schidel Absolut 180 mm nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.