Stipendijní program Města Kadaň pro akademický rok 2022/2023

Stipendijní program Města Kadaň pro akademický rok 2022/2023

Stipendijní program Města Kadaně představuje souhrn pravidel pro zařazení studenta do Programu pro poskytování stipendia. Stipendium Města Kadaň je určeno studentům prezenčního studia na vysokých školách v České republice, studujícím programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Student se zaváže, že bezprostředně po řádném ukončení studia bude pracovat nebo podnikat na území města Kadaně právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo Stipendium ve výši 40 000 Kč poskytnuto.

 

Žadatel o stipendium musí splňovat tyto základní podmínky:

 

Žádost o stipendium lze podat od 1. září 2022. Žadatelé mohou také čerpat z dotačního titulu ústeckého kraje „Stipendium Ústeckého kraje pro VŠ studenty“.


Všechny potřebné dokumenty a informace naleznete na webu města.