Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Stanovení počtu členů okrskové volební komise


Dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů konaných ve dnech 23. - 24. září 2022 stanovuji minimální počet 11 členů okrskové volební komise.


PaedDr. Jiří Kulhánek

starostaViz. příloha v PDF - Pocet clen OVK.pdf