Jednorázový příspěvek 5 000,- Kč na dítě

Jednorázový příspěvek 5 000,- Kč na dítě

Od 1.10.2022 lze o jednorázový příspěvek na dítě požádat na pracovištích Czech POINT na pobočkách České pošty.

V Kadani na adrese České pošty, ul. Poštovní 1553.

Stále je možné k podání žádosti využít online aplikaci MPSV JENDA dostupné na https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.

V případě potřeby kontaktujte call centrum MPSV na tel. čísle 950 194 444.