Rekonstrukce mostu železniční vlečky EPR I nad silnicí č. III/1981

Ve dnech od 1.6.2023 do 31.8.2023 bude u důvodu rekonstrukce mostu železniční vlečky EPR I nad silnicí č. III/1981 v blízkosti elektrárny Prunéřov I částečně omezen provoz v místě pod uvedeným železničním mostem, kdy bude postupně uzavírán vždy jeden jízdní pruh. K úplné uzavírce vozovky dojde ve dnech od 13.6.2023 do 15.6.2023 při snímání mostní konstrukce, přičemž tyto stavební práce nelze z důvodu zajištění bezpečnosti realizovat při zachování jednosměrného provozu. Zhotovitelem prací je společnost VIAMONT Servis, a.s. z Ústí nad Labem.

Prosíme řidiče, aby v dotčeném úseku jezdili opatrně, a děkujeme za shovívavost a trpělivost.